o FAST praca dostawcy kontakt
in English
home >> aktualności
02.06.2020

Relacje Inwestorskie

Mamy przyjemność poinformować, iż w związku z ustawową koniecznością zapewnienia Akcjonariuszom dostępu do informacji, a także wobec konieczności spełnienia obowiązku równego traktowania Akcjonariuszy (USTAWA z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2019r., poz. 1798), uruchomiona została zakładka Relacje Inwestorskie, która będzie na bieżąco aktualizowana. W zakładce znajdą się dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami Akcjonariuszy, informacje o strukturze akcjonariatu, materiały dotyczące ładu korporacyjnego oraz wszelka inna dokumentacja istotna dla Inwestorów. Zapraszamy: STRONA GŁÓWNA / O FAST / RELACJE INWESTORSKIE

 

 

Polityka Cookies Polityka prywatności © 2019 by www.fast.pl