o FAST praca dostawcy kontakt
in English
home >> kontakt >> FAST GritBlasting

Wyświetl większą mapę

FAST GritBlasting Sp. z o.o. ul. Kadłubowców 2 , PL 81-336 Gdynia
T. (+48) 58 738 43 90, F. (+48) 58 738 43 91
E. fgb@fast.pl, www.fast.pl

KRS: 0000063669
REGON: 192605487
NIP:  PL 958 139 13 59
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 31 860 000,00 PLN

Polityka Cookies Polityka prywatności © 2019 by www.fast.pl