o FAST praca dostawcy kontakt
in English
home >> kontakt >> FAST Shipyard Services

Wyświetl większą mapę

FAST Shipyard Services Sp. z o.o. ul. Czechosłowacka 3, PL 81-963 Gdynia
T. (+48) 58 554 33 61, F. (+48) 58 712 13 80
E. fss@fast.pl, www.fast.pl

KRS: 0000393927
REGON: 221496547
NIP:  PL 958 165 51 37
Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony: 50 000,00 PLN

 

Polityka Cookies Polityka prywatności © 2019 by www.fast.pl