o FAST praca dostawcy kontakt
in English
home >> o FAST >> CSR

CSR

Polityka Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) FAST SA stanowi odpowiedź na stojące przed naszą organizacją wyzwania zrównoważonego rozwoju  i daje wyraz świadomości wpływu firmy na otoczenie społeczne i naszych interesariuszy, w szczególności klientów, pracowników, partnerów biznesowych, społeczność lokalną i środowisko naturalne. Niniejsza Polityka to deklaracja zbudowana na trwałych wartościach oraz drogowskaz dla realizacji misji społecznej FAST SA.

 


Polityka CSR FAST SA opracowana została w oparciu o zapisy normy PN-ISO 26000:2012 i jest istotnym elementem Zintegrowanego Systemu Zarządzania FAST SA. Za realizację przedmiotowej Polityki odpowiadają wszyscy pracownicy i partnerzy FAST SA.

 

Gdynia, 15 czerwca 2018

 

Polityka Cookies Polityka prywatności © 2019 by www.fast.pl