o FAST praca dostawcy kontakt
in English
home >> o FAST >> Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Sprawną komunikację z Interesariuszami, wśród których szczególną rolę odgrywają Akcjonariusze, traktujemy jako kluczową zasadę efektywnego funkcjonowania FAST SA. Nasze polityka ma na celu prowadzenie systematycznego dialogu z obecnymi i przyszłymi Inwestorami, ukierunkowanego na udostępnianie transparentnych informacji na temat bieżącej działalności operacyjnej i strategicznych celów Spółki, jak również wszelkich spraw formalnych dotyczących Akcjonariuszy. Zapraszamy do systematycznego monitorowania zamieszczanych ogłoszeń.

 

Polityka Cookies Polityka prywatności © 2019 by www.fast.pl