o FAST praca dostawcy kontakt
in English
home >> o FAST >> Jakość i środowisko

Jakość i środowisko

Jednym z elementów wyróżniających FAST SA jest wysoka jakość realizowanych projektów. Wdrożyliśmy, nieustannie rozwijamy i doskonalimy Zintegrowany System Zarządzania, obejmujący normy ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, a także wymagania NATO-wskich dokumentów standaryzacyjnych  AQAP, które dają naszym Klientom pewność i gwarancję stałej jakości oferowanych usług, spełnienia wymagań środowiskowych oraz wymagań BHP. Założenia Polityki Systemu Zarządzania są zgodne z zasadami funkcjonowania firmy, a kompleksowe podejście do działań na rzecz jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska jest obowiązkiem każdego pracownika.

Kultura bezpieczeństwa pracy i współpracy z FAST SA oznacza dla nas nie tylko świadome przestrzeganie procedur BHP. Nadrzędnym celem naszej działalności jest zysk, który zapewnia odpowiedni poziom stabilności firmy, a to gwarantuje naszym pracownikom i partnerom bezpieczeństwo i komfort współpracy.

Nasz Zintegrowany System Zarządzania, zgodny z wymaganiami wyżej wymienionych norm, obejmuje następujący zakres działalności FAST S.A.: prace konserwacyjno-malarskie, wyposażeniowe oraz produkcję mebli.

Powyższy zakres obowiązuje wszystkie lokalizacje, tj. siedzibę Spółki - Gdynia, ul. Czechosłowacka 3, oddział Skórcz - ul. Pomorska 2 oraz wszelkie pozostałe miejsca świadczenia usług.

Marka z certyfikatem

W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania stosujemy się do ściśle określonych zasad doskonalenia procesu produkcji. Spełniamy najwyższe standardy i wymogi techniczne, zarówno w przypadku projektów morskich, jak i związanych z wyposażeniem wnętrz.

Polityka Cookies Polityka prywatności © 2019 by www.fast.pl